Kanslijnen

Transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg

In 2022 hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN) een akkoord gesloten voor een toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Daarmee zijn we op weg naar naar een duurzame en betaalbare gehandicaptenzorg. 

Waarom is deze verandering nodig?

De gehandicaptenzorg staat voor een grote uitdaging om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat komt door stijgende kosten en doordat het steeds lastiger is om medewerkers voor de zorg te vinden. De ambitie van Visio is om onze cliënten/bewoners en toekomstige cliënten tijdig betekenisvolle en passende zorg te kunnen blijven bieden. Daarom is deze verandering nodig.

Ontwikkelthema’s: Kanslijnen

Om deze ambitie te kunnen blijven waarmaken vraagt een toekomstbestendige gehandicaptenzorg om andere, vernieuwende manieren om de zorg te organiseren. De VGN en ZN hebben vijf thema’s ofwel kanslijnen benoemd:

  1. Elke cliënt krijgt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens.
  2. Bewezen arbeidsbesparende technologieën worden door alle zorgorganisaties geïmplementeerd in de eigen zorgpraktijk.
  3. Alle cliënten ontvangen een passend zorgniveau bij hun zorgvraag.
  4. Elke cliënt die dat aankan, krijgt een zo zelfstandig mogelijke, eigen veilige plek in de samenleving.
  5. Bij elke cliënt wordt een (eigen) netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning.

Visio gaat aan de slag met Kanslijn 1 en 5

Iedere zorgaanbieder gaat de komende jaren aan de slag met 2 van de 5 kanslijnen. In overleg met de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de cliëntenraad W&D, die input heeft gegeven over welke kanslijnen de voorkeur hebben, gaat Visio invulling geven aan:

Nieuws Kanslijnen

Hier vindt u al het nieuws over de kanslijnen
Lees meer nieuws

Visio aan de slag met Kanslijn 1

Lees op deze hoe wij aan de slag gaan met Kanslijn 1: “Elke cliënt krijgt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens”.
Lees meer hierover

Visio aan de slag met Kanslijn 5

Lees op deze hoe wij aan de slag gaan met Kanslijn 5: “Bij elke cliënt wordt een (eigen) netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning".
Lees meer hierover