Aanmelden bij Onderwijs

Wanneer u een kind met een visuele beperking wilt aanmelden voor (ondersteuning in) onderwijs kunt u bellen met het Cliëntservicebureau van Visio: 088 585 85 85. Een medewerker brengt uw vragen in kaart en geeft informatie over het aanmeldproces en de onderzoeken die er deel van uitmaken. 

De wettelijk verplichte Commissie van Onderzoek, oftewel het Kind en Jeugd Multidisciplinair Overleg (KJMD), beoordeelt de aanmelding. Het KJMD bestaat uit een schoolleider, gedragswetenschapper, oogarts en maatschappelijk werker. Met inbreng van de expertise van de verschillende leden komt de commissie tot een besluit over de toelating tot onderwijs of ambulante onderwijskundige begeleiding van Visio. 

Het kan zijn dat het kind regulier onderwijs kan volgen met ondersteuning van een ambulant onderwijskundig begeleider. Het is ook mogelijk dat het kind een dusdanige beperking ondervindt van zijn visus dat we onderwijs het beste op een van de onderwijslocaties van Visio kunnen bieden. 

Het KJMD hanteert bij zijn besluit naast de toelatingscriteria van cluster 1 ook de hulpvraag van het kind en de vragen en behoeften van u als ouder. De commissie neemt een besluit over toelating binnen zes weken na aanmelding en ontvangst van het onderwijskundig rapport van de huidige school en de actuele onderzoeksgegevens, waaronder oogheelkundig. 

Video's Visio Onderwijs

Onderwijs bij Visio = Meedoen mogelijk maken. Voor alle locaties zijn mooie en inspirerende video's gemaakt die goed laten zien hoe wij meedoen mogelijk maken voor onze leerlingen.
Bekijk de video's op YouTube