Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

Medewerkers van Visio kijken naar wat wél kan in plaats van wat níét kan. Het vizier staat altijd gericht op resultaat, samenhang en betrouwbaarheid. Visio realiseert met een persoonlijke en passende aanpak tevreden cliënten. Respect voor de cliënt en haar keuzes en de kwaliteit van zijn of haar leven staan voorop.
 

De cliënt inspireert de medewerkers van Visio om vakbekwaam, creatief en flexibel te werken. Daarom wordt voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van kennis en vernieuwing van zorg, revalidatie en onderwijs. Samenwerking met andere partijen, zowel nationaal als internationaal, is daarbij vanzelfsprekend.

Missie, visie en strategie

Visio ondersteunt mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen. We maken meedoen mogelijk op alle levensgebieden.
Lees meer over de missie

Kwaliteit

Elke cliënt en leerling met een visuele beperking verdient de hoogste kwaliteit van zorg of onderwijs. Die kwaliteit leveren we samen bij Koninklijke Visio.
Lees meer over kwaliteitsborging

Organisatie en Bestuur

U vindt hier informatie over de organisatiestructuur en de samenstelling van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Koninklijke Visio.
Lees meer over de organisatiestructuur

Werken bij - vacatures bij Koninklijke Visio

De medewerkers van Visio krijgen volop de kans zich persoonlijk te ontwikkelen. Op werkenbijvisio.org leest u alles over Visio als werkgever én staan alle vacatures.
Lees meer over werken bij Visio

Maatschappelijk betrokken

Visio streeft naar het meedoen mogelijk maken voor blinde en slechtziende mensen. Arbeidsparticipatie en ontmoeting zijn belangrijke speerpunten.
Lees meer onze maatschappelijke betrokkenheid

Visio Jaarbeeld 2023

Lees hier het Jaardocument van Koninklijke Visio. Het jaar 2023 in vogelvlucht.
Lees ons Jaarbeeld

Klachtenregeling cliënt/leerling

Informatie over de klachtenregeling van Visio voor cliënten en leerlingen.
Lees onze Klachtenregeling

Algemene voorwaarden

Koninklijke Visio heeft algemene voorwaarden opgesteld over haar zorg- en dienstverlening.
Lees onze algemene voorwaarden

Geschiedenis

De geschiedenis van Koninklijke Visio in vogelvlucht.
Lees meer over onze geschiedenis

Stichting Vrienden van Koninklijke Visio/Visio Foundation

In het voorjaar van 2023 zijn de Stichting Vrienden van Koninklijke Visio en Visio Foundation gefuseerd.
Lees meer over Visio Foundation

Fondsen

Er zijn in Nederland allerlei fondsen waar mensen met een visuele beperking een beroep op kunnen doen. Dat is naast de verschillende wetten voor deze doelgroep (o.a. Zvw, Wmo, Jeugdwet, P-wet en Wlz).
Lees meer over fondsen

ANBI-status

Stichting Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen heeft de ANBI-status.
Lees meer over de ANBI-status

Vergader- en congresaccommodatie

Vergader- en congresaccommodatie bij Koninklijke Visio in Huizen.
Lees meer over onze vergader- en congresaccommodatie