Onderwijs

Ons motto: een perspectief voor ieder kind

Ons motto "perspectief voor ieder kind" geeft aan dat we ieder kind of jongere met een visuele beperking, met al z’n mogelijkheden, beperkingen, talenten en bijzonderheden zo goed mogelijk willen ondersteunen bij zijn voorbereiding op de toekomst.

We reiken leerlingen met een visuele beperking (en bijkomende problematiek) en leerlingen met een visuele en verstandelijke beperking (met bijkomende problematiek) alle benodigde ondersteuning, hulp en tools aan met het doel dat zij – als kind, jongere en (in hun toekomstige leven) als (jong) volwassene – passend bij hun mogelijkheden:

  • zo zelfstandig, zelfredzaam en autonoom door het leven gaan
  • volwaardig participeren in een steeds veranderende maatschappij
  • als wereldburger de wereld tegemoet treden

Onze ambitie: het beste onderwijs en de beste begeleiding

Visio Onderwijs wil het motto vertalen in het best mogelijke onderwijs en de best mogelijke begeleiding voor leerlingen met een visuele beperking. Hieronder verstaan we dat onderwijs en begeleiding gericht zijn op kwalificatie, persoonsvorming en participatie en dat we iedere leerling stimuleren tot maximale ontwikkeling te komen op deze gebieden.

Kenmerkend voor ons onderwijs en onze begeleiding zijn de drie doeldomeinen van Biesta (2012) waarin we ons naast kwalificatie (de ontwikkeling van kennis en vaardigheden), onderscheiden in de expliciete aandacht voor de persoonsvorming (talentontwikkeling en zelfontplooiing) en succesvolle participatie in de samenleving (wereldburgerschap) van onze leerlingen.

Onze visie op leren

Leren en ontwikkelen vinden zoveel mogelijk plaats midden in de maatschappij op basis van een moderne pedagogische benadering, flexibel, passend, en op basis van een sterk geloof in het ontwikkelingspotentieel van alle leerlingen. Daarom hanteren we als uitgangspunt: "Zo gewoon als mogelijk, zo speciaal als nodig".

Voor blinde en slechtziende leerlingen zijn, naast de algemene cognitieve vaardigheden, de sociale, emotionele en levensorganiserende vaardigheden erg belangrijk. Juist door het toepassen van uitdagende didactische strategieën, steeds vertrekkend vanuit de context van de leerling met de visuele beperking, beogen wij de leerlingen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op een plek in de samenleving. We willen bijdragen aan de ontwikkeling van het zelfbewustzijn van leerlingen, met een reëel zelfbeeld, zelfvertrouwen, eigenaarschap en autonomie.

Lees hier de schoolgids voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Onderwijs bij Visio = Meedoen mogelijk maken. Voor alle locaties zijn mooie en inspirerende video's gemaakt die goed laten zien hoe wij meedoen mogelijk maken voor onze leerlingen.

Bekijk de video's op YouTube