EduVIP

Scholen, docenten, leerlingen, ouders en begeleiders vinden alle relevante informatie en middelen over onderwijs aan slechtziende en blinde leerlingen en studenten op eduVIP.nl. Met de geheel vernieuwde site is alles nog beter te vinden. EduVIP is een unieke bron van onderwijsmateriaal voor leerlingen met een visuele beperking. Nederland is het enige Europese land dat een dergelijke nationale faciliteit biedt.

EduVIP heeft veel te bieden

Onder de kopjes Vakken, Thema’s en Scholing is van alles te vinden over bijvoorbeeld aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen, aangepaste examens, wet- en regelgeving, ICT-ondersteuning en oogheelkundige aandoeningen. Ook relevant nieuws over deze onderwerpen is te vinden op eduVIP.nl.

Visio en Bartiméus

Koninklijke Visio en Bartiméus onderhouden de site. Beide organisaties werken intensief samen om Passend Onderwijs te bieden aan leerlingen en studenten met een visuele beperking . Visio en Bartiméus streven ernaar dat iedere slechtziende of blinde leerling of student optimaal onderwijs krijgt. Daarbij werken ze continu aan onderwijsinhoudelijke verbeteringen.

Slechtziende en blinde leerlingen in het onderwijs

In Nederland volgen ongeveer drieduizend kinderen en jongeren met een visuele beperking onderwijs. Tachtig procent van deze leerlingen krijgt ambulante onderwijskundige begeleiding in alle vormen van regulier en speciaal onderwijs. De andere twintig procent is aangewezen op het volgen van onderwijs binnen een onderwijsinstelling voor leerlingen met een visuele beperking.

Nieuwsmail

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Meld u dan aan voor de nieuwsmail op eduVIP.nl.

Logo EduVIP