Passend onderwijs

De Wet passend onderwijs houdt in dat scholen een zorgplicht hebben. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen van cluster 3 en 4 samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. De scholen van cluster 1 en 2 participeren niet in de samenwerkingsverbanden vanwege de specifieke expertise in combinatie met de kleinere doelgroep. Wel werken zij samen met de samenwerkingsverbanden zodat er passend onderwijs is voor leerlingen met zintuiglijke beperkingen.

Met passend onderwijs kunnen scholen meer maatwerk bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leerlingen gaan bij voorkeur naar het regulier onderwijs. Voor leerlingen die het regulier onderwijs niet halen, blijft het speciaal onderwijs bestaan. Visio Onderwijs spant zich ervoor in om passend onderwijs tot een succes te maken. Elke slechtziende of blinde leerling krijgt ook in de toekomst optimaal onderwijs. Daarom blijft de werkwijze van Visio in grote lijn ongewijzigd.

Lees meer over passend onderwijs

Externe links