Disclaimer

De informatie die wordt aangeboden op de site van Visio is met grote zorg samengesteld. Visio kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de Visio-site. Visio streeft er naar de website permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Waarmerk drempelvrij en toegankelijke pdf's 

De site van Koninklijke Visio heeft het Waarmerk drempelvrij.nl van stichting Accessibility. Het Waarmerk drempelvrij.nl is het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Dit houdt in dat deze site door alle bezoekers goed kan worden gebruikt, inclusief mensen met een beperking zoals blinde en dove sitebezoekers. De pdf-bestanden op onze site die na 1 januari 2015 zijn gemaakt zijn ook toegankelijk. Voor pdf-bestanden gemaakt vóór 1 januari 2015 kunnen wij u alternatieve bestanden bieden. Mail uw vraag naar redactie@visio.org.
 

Meldpunt Kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. Op de pagina Meldpunt Kwetsbaarheden vindt u meer informatie over de manier van melden, de voorwaarden en de spelregels.