Doofblind

Doofblind is een combinatie van niet goed kunnen horen en niet goed kunnen zien. Zicht en gehoor kunnen ook geheel weggevallen zijn. Doofblindheid kan verschillende oorzaken hebben en kan op ieder moment ontstaan. Als u doofblind bent, ervaart u dit op uw eigen manier.

Soorten doofblindheid

Doofblind betekent ten eerste dat u een gehoorverlies heeft van 35 decibel of meer. Uw gezichtsscherpte is gelijk of minder dan 0.30 en/of u heeft een gezichtsveld van 30º of minder.

  • Doof en blind zijn
  • Slechthorend en blind zijn
  • Doof en slechtziend zijn
  • Slechthorend en slechtziend zijn

Uiteenlopende oorzaken

Doofblindheid kan allerlei oorzaken hebben en kan op ieder moment ontstaan. U kunt een genetische oorzaak hebben. Een bekend voorbeeld is het syndroom van Usher. Een syndroom komt bij de geboorte tot uiting of pas later in het leven. U kunt ook doofblind raken door een trauma, ziekte of samenkomen van losstaande oorzaken.

Eigen ervaring doorblindheid

Iedereen ervaart doofblindheid op een eigen manier. Ook de omgang met de beperking verschilt van persoon tot persoon. Gaat het bijvoorbeeld om doofblindheid vanaf de geboorte of niet? Was er eerst sprake van blindheid of eerst doofheid?

Vragen over doofblindheid?

Bij Visio kunnen mensen met een VAB zoveel mogelijk gebruikmaken van dezelfde producten en diensten als horende cliënten. Er is extra aandacht voor de manier van communiceren en de combinatie van beperkingen. Wilt u meer informatie of bespreken welke mogelijkheden er voor u zijn? Lees dan meer in de gele balk onderaan deze pagina onder "Contact en aanmelden". Wilt u meer informatie over de verschillende trajecten? Ga dan naar Revalideren bij Visio.

Communiceren met mensen met doofblindheid en signalen daarvan

Er zijn verschillende manieren om met mensen met visuele auditieve beperking te communiceren.
Lees over communiceren met doofblinden

Vormen van een visueel auditieve beperking (VAB)

Er zijn geen twee mensen op dezelfde manier doofblind en hoe iemand het ervaart verschilt ook per persoon.
Lees over vormen visuele en auditieve beperking

Ketenpartners en kennisnetwerken doofblindheid

Binnen Nederland en internationaal zijn er diverse organisaties en netwerken die samenwerken om doofblinde mensen te ondersteunen.
Lees meer