Meervoudige beperking

Heeft u naast een visuele beperking ook een lichamelijke of verstandelijke beperking? Visio adviseert, begeleidt en helpt zoeken naar oplossingen als u een meervoudige beperking heeft.

Visuele en verstandelijke beperking (VVB)

Meer dan een kwart van de mensen met een verstandelijke beperking is ook slechtziend of blind. Juist deze combinatie maakt het ingewikkeld om kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren of volwassenen te begeleiden. Visio biedt ondersteuning met onderzoek, advies en begeleiding. Vaak is er onzekerheid over het gezichtsvermogen van mensen met een meervoudige beperking. Visio heeft veel ervaring in onderzoek naar het visueel functioneren bij deze groep. Ook brengen wij in kaart hoe de verstandelijke en visuele beperking elkaar beïnvloeden. Lees meer over wat Visio te bieden heeft aan mensen met een visuele en verstandelijke beperking.

Advies en begeleiding

Als u een opgroeiend kind met beperkingen heeft, zijn er vaak veel vragen. Kan mijn kind thuis blijven wonen? Kan mijn kind zich optimaal ontwikkelen? Visio adviseert en begeleidt ouders bij het maken van afwegingen. De begeleiding kan eenmalig, kortdurend of van langere duur zijn en is afhankelijk van de hulpvraag. Ook helpen wij professionals. Denk aan medewerkers van instellingen of activiteitenbegeleiders bij dagbestedingcentra.

Vragen over meervoudige beperking?

Bij Visio kunnen mensen met een VAB zoveel mogelijk gebruikmaken van dezelfde producten en diensten als horende cliënten. Er is extra aandacht voor de manier van communiceren en de combinatie van beperkingen. Wilt u meer informatie of bespreken welke mogelijkheden er voor u zijn? Lees dan meer in de gele balk onderaan deze pagina onder "Contact en aanmelden". Lees meer over meervoudige beperking op de site van het Platform Ernstig Meervoudig Gehandicapten.

Academische Werkplaats EMB

In de Academische Werkplaats EMB worden praktijkvragen omgezet in wetenschappelijk onderzoek. Deze wetenschappelijke kennis wordt vervolgens weer gebruikt in de praktijk. Uniek voor de Academische Werkplaats EMB is de nauwe samenwerking tussen naasten van kinderen en volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EMB), de wetenschap en zorgprofessionals. Visio is samen met de RUG, Hanzehogeschool en ’s Heeren Loo partner in dit netwerk. Lees meer over EMB op de site van aw-emb.nl