Soorten onderwijs

Visio verzorgt op verschillende scholen door het hele land speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking. De scholen bieden een veilige leeromgeving op weg naar een toekomst die past bij de leerling en zijn mogelijkheden. Dat gebeurt in nauw overleg met ouders of verzorger.

Video's Visio Onderwijs

Onderwijs bij Visio = Meedoen mogelijk maken. Voor alle locaties zijn mooie en inspirerende video's gemaakt die goed laten zien hoe wij meedoen mogelijk maken voor onze leerlingen.
Bekijk de video's op YouTube